Reply To: Funding available

Home Forums Other Funding available Reply To: Funding available

#1160
Daniel Vare
Participant

Rådsprofessor inom naturvetenskap och teknikvetenskap – deadline Mars 2 – 2021
Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare.

https://www.vr.se/soka-finansiering/utlysningar/2020-11-10-radsprofessor-inom-naturvetenskap-och-teknikvetenskap.html